Ρουμπάκι A (75x75) | Pottery Art

Κωδικός:  40A
Ύψος:      75 εκ.
Πλάτος:    75 εκ.
Τιμή:        55€
Παραδοσιακή χρήση: Μέσο αποθήκευσης δημητριακών και στράφυλων
(πατημένα σταφύλια που φυλάσσονται -
στάδιο παραγωγής κρασιού και ρακής)

Οι τιμές δεν περιέχουν Φ.Π.Α. 24%