Ρουμπάκι Β (65x65) | Pottery Art

Κωδικός:  40Β
Ύψος:      65 εκ.
Πλάτος:    65 εκ.
Τιμή:        39€
Παραδοσιακή χρήση: Μέσο αποθήκευσης δημητριακών και στράφυλων
(πατημένα σταφύλια που φυλάσσονται -
στάδιο παραγωγής κρασιού και ρακής)

Οι τιμές δεν περιέχουν Φ.Π.Α. 24%