Ρουμπάκι Γ (50x55) | Pottery Art

Κωδικός:  40Γ
Ύψος:      50 εκ.
Πλάτος:    55 εκ.
Τιμή:        16€
Παραδοσιακή χρήση: Μέσο αποθήκευσης δημητριακών και στράφυλων
(πατημένα σταφύλια που φυλάσσονται -
στάδιο παραγωγής κρασιού και ρακής)

Οι τιμές δεν περιέχουν Φ.Π.Α. 24%