Ρουμπάκι Ε (38x40) | Pottery Art

Κωδικός:  40Ε
Ύψος:      38 εκ.
Πλάτος:    40 εκ.
Τιμή:        9€
Παραδοσιακή χρήση: Μέσο αποθήκευσης δημητριακών και στράφυλων
(πατημένα σταφύλια που φυλάσσονται -
στάδιο παραγωγής κρασιού και ρακής)

Οι τιμές δεν περιέχουν Φ.Π.Α. 24%